REKONSTRUKCE

Včasnou a pravidelnou péčí o nemovitost zajistíte její atraktivnost

Údržba nemovitostí patří mezi neoblíbené činnosti a představuje nemalé výdaje pro většiny majitelů nemovitostí.

Pravidelné inspekce stavu nemovitosti a její pravidelná údržba má zásadní vliv na její celkový stav a životnost, spokojenost nájemců a uživatelů, či jen jejích návštěvníků.

Pravidelným plánováním údržbářských prací na Vaší nemovitosti ušetříte nemalé finanční prostředky, prodloužíte životnost a zabezpečíte tím hodnotu Vaší investice.


Sportovní stavby na klíč

Péče o sportoviště


Rekonstrukce bytů a kanceláří Národní 21

Rekonstrukce střechy Národní 21


Oprava ozdobných prvků v hale hotelu CityBell

Rekonstrukce dlažby teraso

ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

Postaráme se o Vaši nemovitost

Zajistíme také nejrůznější složitější i jednodušší provozní opravy v domech a bytech, opravy technického vybavení interiérů, výměnu nebo opravu podlahových krytin.

Provádíme také profesionální sádrokartonářské práce jako je obkládání stěn a stropů, stavba sádrokartonových příček, polic, podhledů a další sádrokartonářské konstrukce.

Poradíme si také s drobnými zednickými pracemi, mezi které patří štukování, stěrkování, sanační omítky, obklady, pokládání dlažeb, přestavby bytových jader. V neposlední řadě odborné zámečnické práce.


Další údržbářské práce

  • opravy interiérů včetně sádrokartonářských prací a malování
  • opravy nebo výměna podlahových krytin
  • opravy rozvodů - voda, plyn a elektřina
  • nátěry plechových střech a okapů
  • ochrana budov proti ptactvu
  • opravy dilatačních spár
  • opravy technického vybavení interiérů
  • renovace podlahových krytin
  • zámečnické práce
  • revize a opravy komínů

Čištění ozdobných prvků Vlašské kaple

Čištění venkovní dlažby

VÝŠKOVÉ PRÁCE

Využití technologií ušetří nemalé prostředky

Pro rychlé zjištění přesného stavu budovy ve výškách máme oprávnění k užití dronu. S jeho pomocí se rychle a efektivně dostaneme na potřebné místo. S jeho pomocí pak po ukončení kontrolujeme stav a kvalitu odvedených prací.

Při provádění výškových prací s využitím lanového přístupu se také ušetří značné prostředky, zejména za transport, montáž a demontáž lešení, zábor pozemku v okolí.

Kromě čištění fasád nabízíme i ruční mytí prosklených a hladkých ploch, mytí oken a střešních oken, i prosklených střech, čištění venkovních i vnitřních žaluzií, nátěrové práce klempířských prvků ve výškách.


Oprava balkónů

Nátěr okapů bytového domu U Křížku 6

PÉČE O FASÁDU

Proč se svěřit odborníkům

Na správnou funkčnost fasády má velký vliv její odborné provedení, správně vybrané stavební materiály a jejich správná kombinace. Vzhledem k důležité funkci fasády a výši investice představují většinou spíše větší položku, je lepší, a ve finále levnější, svěřit její provedení a opravu odborníkům.

Jsme spolehliví, máme již dlouhodobější zkušenosti, potřebný počet proškolených a spolehlivých zaměstnanců a máme za sebou také úspěšné realizace větších i menších projektů. Jsme také schopni řešit nestandardní požadavky nalezením nejlepšího řešení a ušetří tak nemalé prostředky.

Opravy fasád

Fasáda je významným prvkem domu, je jeho vizitkou. Je nejen funkčním prvkem, ale zároveň prvkem estetickým. Je pod neustálým působením prostředí. Musí být odolná velkým změnám teplot vlivem působení svitu slunce, mrazu, deště a sněhu.

Správná a včasná péče o fasádu ušetří majiteli budovy nemalé prostředky např. za vytápění, zamezí urychlení poškozování stavu budovy vlivem zatékání.

Mezi nejčastější závady fasád patří poškození pláště, poškození izolací okolo oken, dilatační spáry a oplechovaných míst. Oddalováním oprav dochází vlivem počasí k zatékání, tím dojde k urychlení poškození, a nemusí pak zůstat pouze u fasády. I zdánlivě malé poškození může představovat postupem času velký problém.

Čištění fasád

Zajišťujeme širokou škálu výškových prací, mezi které patří také čištění fasád.

Pravidelná údržba fasád a jejich čištění je efektivní investice do nemovitosti, kterou dosáhnete nejen oživení vzhledu budovy, ale především zvýšíte atraktivnost a tím i její ziskovost.

Zejména v centrech velkých a rušných měst se na fasádě usazuje velké množství nečistot, které znehodnocují vzhled budovy.

Čištěním fasády změníte Vaši nemovitost k nepoznání!


Renovace fasády Pařížská 9

Oprava a nátěr fasády domu M. Horákové 21


Oprava fasády vily V Cibulkách 21

Čištění fasády

DRON - VYUŽÍVÁME NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Pro rychlé zjištění stavu budovy ve výškách máme oprávnění k užití dronu.

S jeho pomocí se dostaneme rychle a efektivně na potřebné místo.

S jeho pomocí kontrolujeme stav a kvalitu provedených prací.

§ REVIZE

Revize komerčně užívaných spotřebičů a komínů

Revize elektrospotřebičů se provádějí dle normy ČSN 331600 ed.2. Během provozování elektrospotřebičů platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj navazujícího zákona č. 306/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podle paragrafu 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možné ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají při výkonu práce.

Kontrolní orgán (Inspektorát práce) Vám v případě kontroly, pokud revize nemáte, může udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb.

KONTAKTUJTE NÁS

Ing. Pavel Necid - Vedoucí stavby
702 031 275

foto

Pokud máte zájem o služby týkající se stavby a rekonstrukce, napište Váš požadavek na emailovou adresu stavba[na]houseservices.cz

Marek Linhart - Vedoucí údržby
602 279 676

foto

Pokud máte zájem o služby týkající se údržby nemovitosti, napište nám Váš požadavek na emailovou adresu udrzba[na]houseservices.cz